Kirjalik tõlge

 

Hea tõlge nõuab aega!

 

Viie lehekülje tõlkimiseks ja toimetamiseks kulub keskmiselt üks tööpäev.

 

Keelesuunad:

 

vene keel – eesti keel

eesti keel – vene keel

 

Dokumendi maht ja selle arvutamine.

 

Tõlketööstuses arvestatakse teksti pikkust tähemärkide arvu järgi. Standardlehekülg sisaldab keskmiselt 1800 tähemärki koos tühikutega. Tõlkemahtu arvestatakse tähemärkide järgi, arvutades tõlketöö hinda valmistõlke eeldatava mahu põhjal.

 

  • Eesti keelest vene keelde tõlkides laieneb tekst enamasti umbes 10 protsenti ja lõppmahu saamiseks tuleb teksti algmaht 1,1-ga korrutada.
  • Vene keelest eesti keelde tõlkides lüheneb tekst enamasti umbes 10 protsenti ja lõppmahu saamiseks tuleb teksti algmaht 0,9-ga korrutada.

 

Nõuded standardlehekülje vormistamisele.

Klõpsake täpile

 

Reavahe: 1,5 (beež).

Trükikiri: Times New Roman

Tähesuurus: 12.

Lehe tekstivabad servad: 2,54 sm ülalt, alt ja paremalt; vasakust servast 3 sm.

Tekst joondatakse mõlema serva järgi.

Tekstilõigud eraldab üksteisest intervall 12 punkti (helesinine).

 

Standardlehekülje tõlkimise hind:

 

6,39 eurot / 1800 sümbolit koos tühikutega

 

Üle 10. leheküljelise mahuga tõlketöö tellimise korral kehtib soodustus 10% tõlke lõpphinnast.

 

Äriplaanide, referaatide, kursusetööde, uurimistööde ja diplomitööde tõlke tellimise korral kehtib püsivalt soodne hind:

 

5,00 eurot / 1800 sümbolit koos tühikutega

 

Dokumendi mahu arvutamine

 

 

 

 

Meetod 1. Word 2007 ja uuemad.

• Avage menüü punkt Review

• Liikuge gruppi Proofing

• Klõpsake ikoonil Word Count selleks, et avada hüpikaken statistiliste andmetega.

Meetod 2. Word 2007 ja uuemad.

Te võite lihtsalt klõpsata olekuriba vasakul otsal asuval punktil Word Count selleks, et avada hüpikaken statistiliste andmetega.

Meetod 3. Word 2003 ja vanemad.

Analüüsitavas MS Word dokumendis avame menüü punkti Tools alampunkti Word Count.

Meetod 4. PDF dokumendid,

fotod, käsikirjad.

Raskematel juhtudel, kui Teil ei ole võimalik iseseisvalt arvutada dokumendi mahtu PDF dokumendis, skaneeritud dokumendis, siis võime seda teha meie. PDF dokumendist või skaneeritud dokumendist teksti kätte saamiseks kasutame tekstituvastustarkvara (OCR - Optical Character Recognition tarkvara).

 

NB! Kui Teil ei ole võimalik oma dokumenti skaneerida, siis võite seda ka pildistada kasutades oma kompaktkaamerat, nutitelefoni, tahvelarvutit.

 

Samuti võib saata ka käsitsi kirjutatud tekste. Käsikirja sissetrükkimise hind on 3 eurot lehekülg.